Podatność CVE-2016-1525


Publikacja: 2016-02-12   Modyfikacja: 2016-02-13

Opis:
Directory traversal vulnerability in data/config/image.do in NETGEAR Management System NMS300 1.5.0.11 and earlier allows remote authenticated users to read arbitrary files via a .. (dot dot) in the realName parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Netgear Pro NMS 300 Code Execution / File Download
Pedro Ribeiro
07.02.2016
High
NETGEAR ProSafe Network Management System 300 Arbitrary File Upload
Pedro Ribeiro
01.03.2016

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Netgear -> Prosafe netgear management system 300 
Netgear -> Prosafe network management software 300 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/135618/Netgear-Pro-NMS-300-Code-Execution-File-Download.html
http://packetstormsecurity.com/files/135999/NETGEAR-ProSafe-Network-Management-System-300-Arbitrary-File-Upload.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2016/Feb/30
http://www.kb.cert.org/vuls/id/777024
http://www.rapid7.com/db/modules/exploit/windows/http/netgear_nms_rce
http://www.securityfocus.com/archive/1/537446/100/0/threaded
https://www.exploit-db.com/exploits/39412/
https://www.exploit-db.com/exploits/39515/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top