Podatność CVE-2016-1557


Publikacja: 2017-04-21

Opis:
Netgear WNAP320, WNDAP350, and WNDAP360 before 3.5.5.0 reveal wireless passwords and administrative usernames and passwords over SNMP.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Netgear -> Wnap320 firmware 
Netgear -> Wndap350 firmware 
Netgear -> Wndap360 firmware 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/135956/D-Link-Netgear-FIRMADYNE-Command-Injection-Buffer-Overflow.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2016/Feb/112
https://kb.netgear.com/30482/CVE-2016-1557-Notification?cid=wmt_netgear_organic

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top