Podatność CVE-2016-1600


Publikacja: 2019-05-09   Modyfikacja: 2019-05-10

Opis:
The ServiceNow driver in NetIQ Identity Manager versions prior to 4.6 are susceptible to an information disclosure vulnerability.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microfocus -> Identity manager 

 Referencje:
https://www.netiq.com/documentation/identity-manager-46/releasenotes_idm46/data/releasenotes_idm46.html#t433o7au0niu

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top