Podatność CVE-2016-1925


Publikacja: 2017-01-23   Modyfikacja: 2017-01-24

Opis:
Integer underflow in header.c in lha allows remote attackers to have unspecified impact via a large header size value for the (1) level0 or (2) level1 header in a lha archive, which triggers a buffer overflow.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Lha for unix project -> Lha for unix 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/01/18/3
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/01/18/8

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top