Podatność CVE-2016-1991


Publikacja: 2016-03-16

Opis:
HPE ArcSight ESM 5.x before 5.6, 6.0, 6.5.x before 6.5C SP1 Patch 2, and 6.8c before P1, and ArcSight ESM Express before 6.9.1, allows remote authenticated users to conduct unspecified "file download" attacks via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6/10
6.4/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Arcsight enterprise security manager 
HP -> Arcsight enterprise security manager 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1035282
https://h20566.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c05048452

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top