Podatność CVE-2016-1998


Publikacja: 2016-03-22

Opis:
HPE Service Manager (SM) 9.3x before 9.35 P4 and 9.4x before 9.41.P2 allows remote attackers to execute arbitrary commands via a crafted serialized Java object, related to the Apache Commons Collections library.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
HP -> Service manager 

 Referencje:
https://h20564.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c05054565
https://h20566.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c05054565

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top