Podatność CVE-2016-2010


Publikacja: 2016-05-07

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in HPE Network Node Manager i (NNMi) 9.20, 9.23, 9.24, 9.25, 10.00, and 10.01 allows remote authenticated users to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors, a different vulnerability than CVE-2016-2011.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
HP -> Network node manager i 

 Referencje:
https://h20564.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c05103564
https://h20566.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c05103564

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top