Podatność CVE-2016-2013


Publikacja: 2016-05-07

Opis:
HPE Network Node Manager i (NNMi) 9.20, 9.23, 9.24, 9.25, 10.00, and 10.01 allows remote authenticated users to obtain sensitive information via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
HP -> Network node manager i 

 Referencje:
https://h20564.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c05103564
https://h20566.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c05103564

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top