Podatność CVE-2016-2014


Publikacja: 2016-05-07

Opis:
HPE Network Node Manager i (NNMi) 9.20, 9.23, 9.24, 9.25, 10.00, and 10.01 allows remote authenticated users to modify data or cause a denial of service via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.5/10
9.2/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Pełny
Pełny
Affected software
HP -> Network node manager i 

 Referencje:
https://h20564.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c05103564
https://h20566.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c05103564

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top