Podatność CVE-2016-2025


Publikacja: 2016-05-29   Modyfikacja: 2016-05-30

Opis:
HPE Service Manager 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.40, and 9.41 allows remote attackers to obtain sensitive information via unspecified vectors, related to the Web Client, Service Request Catalog, and Mobility components.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
HP -> Service manager 

 Referencje:
https://h20564.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c05149290
https://h20566.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c05149290

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top