Podatność CVE-2016-2071


Publikacja: 2016-02-17

Opis:
Citrix NetScaler Application Delivery Controller (ADC) and NetScaler Gateway 11.x before 11.0 Build 64.34, 10.5 before 10.5 Build 59.13, and 10.5.e before Build 59.1305.e allows remote attackers to gain privileges via unspecified NS Web GUI commands.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Citrix -> Netscaler 

 Referencje:
http://support.citrix.com/article/CTX206001

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top