Podatność CVE-2016-2072


Publikacja: 2016-02-17

Opis:
The Administrative Web Interface in Citrix NetScaler Application Delivery Controller (ADC) and NetScaler Gateway 11.x before 11.0 Build 64.34, 10.5 before 10.5 Build 59.13, 10.5.e before Build 59.1305.e, and 10.1 allows remote attackers to conduct clickjacking attacks via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Citrix -> Netscaler 

 Referencje:
http://support.citrix.com/article/CTX206001

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top