Podatność CVE-2016-2076


Publikacja: 2016-04-15

Opis:
Client Integration Plugin (CIP) in VMware vCenter Server 5.5 U3a, U3b, and U3c and 6.0 before U2; vCloud Director 5.5.5; and vRealize Automation Identity Appliance 6.2.4 before 6.2.4.1 mishandles session content, which allows remote attackers to hijack sessions via a crafted web site.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Vmware -> Vcenter server 
Vmware -> Vcloud automation identity appliance 
Vmware -> Vcloud director 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1035570
http://www.securitytracker.com/id/1035571
http://www.securitytracker.com/id/1035572
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2016-0004.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top