Podatność CVE-2016-2077


Publikacja: 2016-05-18

Opis:
VMware Workstation 11.x before 11.1.3 and VMware Player 7.x before 7.1.3 on Windows incorrectly access an executable file, which allows host OS users to gain host OS privileges via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Vmware -> Player 
Vmware -> Workstation 

 Referencje:
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2016-0005.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top