Podatność CVE-2016-2082


Publikacja: 2016-07-02   Modyfikacja: 2016-07-03

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in VMware vRealize Log Insight 2.x and 3.x before 3.3.2 allows remote attackers to hijack the authentication of unspecified victims via unknown vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Vmware -> Vrealize log insight 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1036078
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2016-0008.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top