Podatność CVE-2016-2173


Publikacja: 2017-04-21   Modyfikacja: 2017-04-22

Opis:
org.springframework.core.serializer.DefaultDeserializer in Spring AMQP before 1.5.5 allows remote attackers to execute arbitrary code.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Spring-amqp project -> Spring-amqp 
Fedoraproject -> Fedora 

 Referencje:
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2016-April/182551.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2016-April/182850.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2016-April/182959.html
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1326205
https://pivotal.io/security/cve-2016-2173

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top