Podatność CVE-2016-2225


Publikacja: 2017-03-24

Opis:
The __read_etc_hosts_r function in libc/inet/resolv.c in uClibc-ng before 1.0.12 allows remote DNS servers to cause a denial of service (infinite loop) via a crafted packet.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Uclibc-ng project -> Uclibc-ng 

 Referencje:
http://repo.or.cz/uclibc-ng.git/commit/6932f2282ba0578d6ca2f21eead920d6b78bc93c
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/02/05/2
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/02/05/3
http://www.securityfocus.com/bid/82903
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2016-2225

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top