Podatność CVE-2016-2277


Publikacja: 2016-04-06   Modyfikacja: 2016-04-07

Opis:
IAB.exe in Rockwell Automation Integrated Architecture Builder (IAB) before 9.6.0.8 and 9.7.x before 9.7.0.2 allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted project file.

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Rockwellautomation -> Integrated architecture builder 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-056-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top