Podatność CVE-2016-2283


Publikacja: 2016-03-04

Opis:
Moxa ioLogik E2200 devices before 3.12 and ioAdmin Configuration Utility before 3.18 do not properly encrypt data, which makes it easier for remote attackers to obtain the associated cleartext via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
MOXA -> Ioadmin firmware 
MOXA -> Iologik firmware 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-063-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top