Podatność CVE-2016-2285


Publikacja: 2016-05-30   Modyfikacja: 2016-05-31

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability on Moxa MiiNePort_E1_4641 devices with firmware 1.1.10 Build 09120714, MiiNePort_E1_7080 devices with firmware 1.1.10 Build 09120714, MiiNePort_E2_1242 devices with firmware 1.1 Build 10080614, MiiNePort_E2_4561 devices with firmware 1.1 Build 10080614, and MiiNePort E3 devices with firmware 1.0 Build 11071409 allows remote attackers to hijack the authentication of arbitrary users.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
MOXA -> Miineport e1 4641 firmware 
MOXA -> Miineport e1 7080 firmware 
MOXA -> Miineport e2 1242 firmware 
MOXA -> Miineport e2 4561 firmware 
MOXA -> Miineport e3 firmware 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-145-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top