Podatność CVE-2016-2286


Publikacja: 2016-05-30   Modyfikacja: 2016-05-31

Opis:
Moxa MiiNePort_E1_4641 devices with firmware 1.1.10 Build 09120714, MiiNePort_E1_7080 devices with firmware 1.1.10 Build 09120714, MiiNePort_E2_1242 devices with firmware 1.1 Build 10080614, MiiNePort_E2_4561 devices with firmware 1.1 Build 10080614, and MiiNePort E3 devices with firmware 1.0 Build 11071409 have a blank default password, which allows remote attackers to obtain access via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
MOXA -> Miineport e1 4641 firmware 
MOXA -> Miineport e1 7080 firmware 
MOXA -> Miineport e2 1242 firmware 
MOXA -> Miineport e2 4561 firmware 
MOXA -> Miineport e3 firmware 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-145-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top