Podatność CVE-2016-2393


Publikacja: 2016-04-11

Opis:
Lenovo Fingerprint Manager before 8.01.57 and Touch Fingerprint before 1.00.08 use weak ACLs for unspecified (1) services and (2) files, which allows local users to gain privileges by invalidating local checks.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Lenovo -> Fingerprint manager 
Lenovo -> Touch fingerprint 

 Referencje:
https://support.lenovo.com/us/en/product_security/len_4282

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top