Podatność CVE-2016-2396


Publikacja: 2016-02-17

Opis:
The GMS ViewPoint (GMSVP) web application in Dell SonicWALL GMS, Analyzer, and UMA EM5000 7.2, 8.0, and 8.1 before Hotfix 168056 allows remote authenticated users to execute arbitrary commands via vectors related to configuration input.

Typ:

CWE-77

(Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Sonicwall -> Analyzer 
Sonicwall -> Global management system 
Sonicwall -> Uma em5000 firmware 
DELL -> Sonicwall analyzer 
DELL -> Sonicwall global management system 
DELL -> Sonicwall uma em5000 firmware 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1035015
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-16-164
https://support.software.dell.com/product-notification/185943

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top