Podatność CVE-2016-3024


Publikacja: 2017-02-01

Opis:
IBM Security Access Manager for Web allows web pages to be stored locally which can be read by another user on the system.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Security access manager for mobile 8.0 firmware 
IBM -> Security access manager for web 8.0 firmware 
IBM -> Security access manager 9.0 firmware 

 Referencje:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21995340
http://www.securityfocus.com/bid/96132

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top