Podatność CVE-2016-3046


Publikacja: 2017-02-01

Opis:
IBM Security Access Manager for Web is vulnerable to SQL injection. A remote attacker could send specially-crafted SQL statements which could allow the attacker to view information in the back-end database.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Security access manager for web 8.0 firmware 
IBM -> Security access manager 9.0 firmware 
IBM -> Security access manager for mobile 

 Referencje:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21995527
http://www.securityfocus.com/bid/95104

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top