Podatność CVE-2016-3080


Publikacja: 2016-08-05

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in spacewalk-java in Red Hat Satellite 5.7 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) RHNMD User or (2) Filesystem parameters, related to display of monitoring probes.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Redhat -> Network satellite 

 Referencje:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1484.html
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1320942

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top