Podatność CVE-2016-3195


Publikacja: 2016-08-19   Modyfikacja: 2016-08-20

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Web-UI in Fortinet FortiManager 5.x before 5.0.12 and 5.2.x before 5.2.6 and FortiAnalyzer 5.x before 5.0.13 and 5.2.x before 5.2.6 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Fortinet Product Series Multiple Vulnerabilities
Vulnerability La...
24.08.2016

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortianalyzer firmware 
Fortinet -> Fortimanager firmware 

 Referencje:
http://fortiguard.com/advisory/fortimanager-and-fortianalyzer-client-side-xss-vulnerability
http://www.securityfocus.com/bid/92453
http://www.securitytracker.com/id/1036550

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top