Podatność CVE-2016-3623


Publikacja: 2016-10-03

Opis:
The rgb2ycbcr tool in LibTIFF 4.0.6 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (divide-by-zero) by setting the (1) v or (2) h parameter to 0.

Typ:

CWE-369

(Divide By Zero)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Opensuse -> Opensuse 
Novell -> Opensuse 
Libtiff -> Libtiff 

 Referencje:
http://bugzilla.maptools.org/show_bug.cgi?id=2569
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-09/msg00039.html
http://www.debian.org/security/2017/dsa-3762
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/04/08/3
http://www.securityfocus.com/bid/85952
https://security.gentoo.org/glsa/201701-16

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top