Podatność CVE-2016-3628


Publikacja: 2016-04-20

Opis:
Buffer overflow in tibemsd in the server in TIBCO Enterprise Message Service (EMS) before 8.3.0 and EMS Appliance before 2.4.0 allows remote authenticated users to cause a denial of service or possibly execute arbitrary code via crafted inbound data.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Tibco -> Enterprise message service 
Tibco -> Enterprise message service appliance 
Tibco -> Enterprise message service appliance firmware 

 Referencje:
http://www.tibco.com/mk/advisory.jsp
http://www.tibco.com/assets/blt8a2d9978616c21fe/2016-001-advisory.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top