Podatność CVE-2016-3943


Publikacja: 2016-04-18

Opis:
Panda Endpoint Administration Agent before 7.50.00, as used in Panda Security for Business products for Windows, uses a weak ACL for the Panda Security/WaAgent directory and sub-directories, which allows local users to gain SYSTEM privileges by modifying an executable module.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Pandasecurity -> Panda endpoint administration agent 
Panda -> Panda endpoint administration agent 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/39671/
http://seclists.org/fulldisclosure/2016/Apr/24
http://packetstormsecurity.com/files/136606/Panda-Endpoint-Administration-Agent-Privilege-Escalation.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top