Podatność CVE-2016-3949


Publikacja: 2016-06-27

Opis:
Siemens SIMATIC S7-300 Profinet-enabled CPU devices with firmware before 3.2.12 and SIMATIC S7-300 Profinet-disabled CPU devices with firmware before 3.3.12 allow remote attackers to cause a denial of service (defect-mode transition) via crafted (1) ISO-TSAP or (2) Profibus packets.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Siemens -> Simatic s7-300 with profitnet support firmware 
Siemens -> Simatic s7-300 without profitnet support firmware 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1036089
http://www.siemens.com/cert/pool/cert/siemens_security_advisory_ssa-818183.pdf
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-161-01

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top