Podatność CVE-2016-3962


Publikacja: 2016-07-03

Opis:
Stack-based buffer overflow in the NTP time-server interface on Meinberg IMS-LANTIME M3000, IMS-LANTIME M1000, IMS-LANTIME M500, LANTIME M900, LANTIME M600, LANTIME M400, LANTIME M300, LANTIME M200, LANTIME M100, SyncFire 1100, and LCES devices with firmware before 6.20.004 allows remote attackers to obtain sensitive information, modify data, or cause a denial of service via a crafted parameter in a POST request.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Meinberg NTP Time Server ELX800/GPS M4x 5.30p Command Execution
b0yd
19.07.2016

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Meinberg -> Ims-lantime m1000 
Meinberg -> Ims-lantime m3000 
Meinberg -> Ims-lantime m500 
Meinberg -> Lantime m100 
Meinberg -> Lantime m200 
Meinberg -> Lantime m300 
Meinberg -> Lantime m400 
Meinberg -> Lantime m600 
Meinberg -> Lantime m900 
Meinberg -> LCES 
Meinberg -> Syncfire 1100 
Meinberg -> Ntp server firmware 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-175-03
https://www.exploit-db.com/exploits/40120/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top