Podatność CVE-2016-3968


Publikacja: 2016-04-06

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Sophos Cyberoam CR100iNG UTM appliance with firmware 10.6.3 MR-1 build 503, CR35iNG UTM appliance with firmware 10.6.2 MR-1 build 383, and CR35iNG UTM appliance with firmware 10.6.2 Build 378 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) ipFamily parameter to corporate/webpages/trafficdiscovery/LiveConnections.jsp; the (2) ipFamily, (3) applicationname, or (4) username parameter to corporate/webpages/trafficdiscovery/LiveConnectionDetail.jsp; or the (5) X-Forwarded-For HTTP header.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Sophos -> Cyberoam cr100ing utm firmware 
Sophos -> Cyberoam cr35ing utm firmware 

 Referencje:
http://www.zeroscience.mk/en/vulnerabilities/ZSL-2016-5313.php
http://packetstormsecurity.com/files/136561/Sophos-Cyberoam-NG-Series-Cross-Site-Scripting.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top