Podatność CVE-2016-3995


Publikacja: 2017-02-13

Opis:
The timing attack protection in Rijndael::Enc::ProcessAndXorBlock and Rijndael::Dec::ProcessAndXorBlock in Crypto++ (aka cryptopp) before 5.6.4 may be optimized out by the compiler, which allows attackers to conduct timing attacks.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cryptopp -> Crypto++ 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/04/11/2
http://www.securityfocus.com/bid/85975
https://github.com/weidai11/cryptopp/issues/146

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top