Podatność CVE-2016-3998


Publikacja: 2017-07-03

Opis:
NetApp AltaVault 4.1 and earlier allows man-in-the-middle attackers to obtain sensitive information, gain privileges, or cause a denial of service via vectors related to the SMB protocol.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Netapp -> Altavault 

 Referencje:
https://kb.netapp.com/support/s/article/ka51A0000008SXzQAM/smb-vulnerabilities-in-multiple-netapp-products

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top