Podatność CVE-2016-4004


Publikacja: 2016-04-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) 8.2 allows remote authenticated administrators to read arbitrary files via a ..\ (dot dot backslash) in the file parameter to ViewFile.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
DELL -> Openmanage server administrator 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/39486/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top