Podatność CVE-2016-4025


Publikacja: 2016-11-03

Opis:
Avast Internet Security v11.x.x, Pro Antivirus v11.x.x, Premier v11.x.x, Free Antivirus v11.x.x, Business Security v11.x.x, Endpoint Protection v8.x.x, Endpoint Protection Plus v8.x.x, Endpoint Protection Suite v8.x.x, Endpoint Protection Suite Plus v8.x.x, File Server Security v8.x.x, and Email Server Security v8.x.x allow attackers to bypass the DeepScreen feature via a DeviceIoControl call.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Avast SandBox Escape via IOCTL Requests
Kyriakos Economo...
21.04.2016

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Avast -> Business security 
Avast -> Email server security 
Avast -> Endpoint protection 
Avast -> Endpoint protection plus 
Avast -> Endpoint protection suite 
Avast -> Endpoint protection suite plus 
Avast -> File server security 
Avast -> Free antivirus 
Avast -> Internet security 
Avast -> Premier 
Avast -> Pro antivirus 

 Referencje:
https://labs.nettitude.com/blog/escaping-avast-sandbox-using-single-ioctl-cve-2016-4025/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top