Podatność CVE-2016-4368


Publikacja: 2016-06-08

Opis:
HPE Universal CMDB 10.0 through 10.21, Universal CMDB Configuration Manager 10.0 through 10.21, and Universal Discovery 10.0 through 10.21 allow remote attackers to execute arbitrary commands via a crafted serialized Java object, related to the Apache Commons Collections (ACC) library.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
HP -> Universal cmbd configuration manager 
HP -> Universal cmbd foundation 
HP -> Universal discovery 

 Referencje:
https://h20566.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c05164408

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top