Podatność CVE-2016-4397


Publikacja: 2018-08-06   Modyfikacja: 2018-08-07

Opis:
A local code execution security vulnerability was identified in HP Network Node Manager i (NNMi) v10.00, v10.10 and v10.20 Software.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
HP -> Network node manager i 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/94154
http://www.securityfocus.com/bid/95080
http://www.securitytracker.com/id/1037234
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docLocale=en_US&docId=emr_na-c05325811

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top