Podatność CVE-2016-4500


Publikacja: 2016-06-01

Opis:
Moxa UC-7408 LX-Plus devices allow remote authenticated users to write to the firmware, and consequently render a device unusable, by leveraging root access.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:S/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
MOXA -> Uc-7408 lx-plus 
MOXA -> Uc-7408 lx-plus firmware 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-152-01

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top