Podatność CVE-2016-4503


Publikacja: 2016-07-11   Modyfikacja: 2016-07-12

Opis:
Moxa Device Server Web Console 5232-N allows remote attackers to bypass authentication, and consequently modify settings and data, via vectors related to reading a cookie parameter containing a UserId value.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
MOXA -> Device server web console 5232-n firmware 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-189-02

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top