Podatność CVE-2016-4783


Publikacja: 2016-05-23

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Lenovo SHAREit before 3.5.98_ww on Android before 4.4 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors, aka "Universal XSS (UXSS)."

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Lenovo -> Shareit 

 Referencje:
https://support.lenovo.com/us/en/product_security/len_6421

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top