Podatność CVE-2016-4809


Publikacja: 2016-09-21

Opis:
The archive_read_format_cpio_read_header function in archive_read_support_format_cpio.c in libarchive before 3.2.1 allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) via a CPIO archive with a large symlink.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Redhat -> Enterprise linux hpc node 
Redhat -> Enterprise linux hpc node eus 
Redhat -> Enterprise linux server 
Redhat -> Enterprise linux server aus 
Redhat -> Enterprise linux server eus 
Redhat -> Enterprise linux workstation 
Oracle -> Linux 
Libarchive -> Libarchive 

 Referencje:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1844.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1850.html
http://www.debian.org/security/2016/dsa-3657
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/linuxbulletinjul2016-3090544.html
http://www.securityfocus.com/bid/91813
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1347084
https://github.com/libarchive/libarchive/commit/fd7e0c02
https://github.com/libarchive/libarchive/issues/705
https://security.gentoo.org/glsa/201701-03

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top