Podatność CVE-2016-4875


Publikacja: 2017-04-14

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in the IVYWE (1) Assist plugin before 1.1.2.test20160906, (2) dataBox plugin before 0.0.0.20160906, and (3) userBox plugin before 0.0.0.20160906 for Geeklog allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Userbox project -> Userbox plugin 
Databox project -> Databox plugin 
Assist project -> Assist plugin 

 Referencje:
http://jvn.jp/en/jp/JVN46087986/index.html
http://jvndb.jvn.jp/en/contents/2016/JVNDB-2016-000167.html
http://www.securityfocus.com/bid/93123
https://github.com/ivywe/geeklog-ivywe/commit/3cdb4ebca5746ff1e02b7e434d5722044d1d09d1
https://github.com/ivywe/geeklog-ivywe/commit/fe20a1bccdfec96125ab3d8dbee6ccbd0767c0be

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top