Podatność CVE-2016-5051


Publikacja: 2017-04-09   Modyfikacja: 2017-04-10

Opis:
OSRAM SYLVANIA Osram Lightify Home before 2016-07-26 stores a PSK in cleartext under /private/var/mobile/Containers/Data/Application.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Osram -> Lightify home 

 Referencje:
https://community.rapid7.com/community/infosec/blog/2016/07/26/r7-2016-10-multiple-osram-sylvania-osram-lightify-vulnerabilities-cve-2016-5051-through-5059

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top