Podatność CVE-2016-5055


Publikacja: 2017-04-09   Modyfikacja: 2017-04-10

Opis:
OSRAM SYLVANIA Osram Lightify Pro before 2016-07-26 has XSS in the username field and Wireless Client Mode configuration page.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Osram -> Lightify pro 

 Referencje:
https://community.rapid7.com/community/infosec/blog/2016/07/26/r7-2016-10-multiple-osram-sylvania-osram-lightify-vulnerabilities-cve-2016-5051-through-5059

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top