Podatność CVE-2016-5058


Publikacja: 2017-04-09   Modyfikacja: 2017-04-10

Opis:
OSRAM SYLVANIA Osram Lightify Pro through 2016-07-26 allows Zigbee replay.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Osram -> Lightify pro 

 Referencje:
https://community.rapid7.com/community/infosec/blog/2016/07/26/r7-2016-10-multiple-osram-sylvania-osram-lightify-vulnerabilities-cve-2016-5051-through-5059

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top