Podatność CVE-2016-5059


Publikacja: 2017-04-09   Modyfikacja: 2017-04-10

Opis:
OSRAM SYLVANIA Osram Lightify Pro before 2016-07-26 allows attackers to obtain sensitive information by reading screenshots under /private/var/mobile/Containers/Data/Application.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Osram -> Lightify pro 

 Referencje:
https://community.rapid7.com/community/infosec/blog/2016/07/26/r7-2016-10-multiple-osram-sylvania-osram-lightify-vulnerabilities-cve-2016-5051-through-5059

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top