Podatność CVE-2016-5169


Publikacja: 2016-09-25   Modyfikacja: 2016-09-26

Opis:
Format string vulnerability in Google Chrome OS before 53.0.2785.103 allows remote attackers to cause a denial of service or possibly have unspecified other impact via unknown vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Google -> Chrome os 

 Referencje:
https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=635879
https://googlechromereleases.blogspot.com/2016/09/stable-channel-update-for-chrome-os_9.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top