Podatność CVE-2016-5179


Publikacja: 2018-03-06   Modyfikacja: 2018-03-07

Opis:
Chrome OS before 53.0.2785.144 allows remote attackers to execute arbitrary commands at boot.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Google -> Chrome os 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/93260
https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=649039
https://chromereleases.googleblog.com/2016/09/stable-channel-updates-for-chrome-os.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top